Nhyehyɛmu

abiasa ma fapen miyanse na agyena bre

ma no kɛseɛ koraa ɛntoasoɔ de abiasa ma assets na evidence ma Imam Muhammad bin Abdul Wahab nkrato, henfa boa no pii ma no nkyerɛase na kyerɛɛ aseɛ, na pii obusuani materials, na abiasa assets were concise nkrato efa no duty ma dasani nimdeɛ ma knowing nede Lord, na no bɔ gu ma som fapen

Number ma ndeɛma: 1

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri