Nhyehyɛmu

Fida mpae/Asore

Nyame wɔ wapaw nyi man fi emu no man, na wapaw somafoɔ Muhammad - asomudwoe were upon no - na wapaw do Fida, nkyɛn da Fida nede kɛse papayɛ ɛwɔ soro na fa hɛ wɔ ... mu Islam, na wɔ ... mu no kɔmpael ma lenke kɔ akenkane dɛ kyerɛ no papayɛ ma no mmira ma nyi da nyi fael.

Number ma ndeɛma: 5

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri