Nhyehyɛmu

Dasani mmara akwanya wɔ Islam mu.

Bi kasamu /sɛntɛns ma dasani ninfa wɔ ... mu Islam, na no bea / baabi ma Wudisowo, na dɛ ebio so sene 35 akwan nyinaa so kasa

Number ma ndeɛma: 1

  • Afar

    MP3

    Kasamu ewu Arabic kasa, na no kasamu /sɛntɛns dɛ ne da bua no mbogya ma bi kramonyi kyesɛ do ma abiasa: Jumanbo, na nipa kum, na proselyte, nkwanta ma no kramonyi.

Kratafa : 1 - Firi : 1
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri