Adenside fowo ma ajunjunfowo about no kɔmfo Muhammad (asomudwoe nka no)

san-hwɛ:

nkyerɛmu

No ewiase program / dwumadie ma Introducing no kɔmfo ma Mercy akyɛde no witnesses ma thinkers about no kɔmfo Muhammad (asomudwoe nka no). nyi teach Fa ka ho no witnesses ma Michael Hart, George Bernard Shaw, Mahatma Gandhi, Gustave Le Bon, Leo Tolstoy na Wolfgang Goethe

Nhyehyɛmu:

Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri