dibew ne mfasu ɛwu Ashura/ɛda ɛtuso du ɛwu bosoome ɛdi ka)Almuharram) kyɛri wia

Kasakyerɛ ni : Mahmoud Ahmed Mahmoud

nkyerɛmu

adɛ sua ade a ɛ kyerɛ mfasu ɛwu kyɛre wia ɛwu ɛda du ewu Muharram bosoome nu mu,ne akatua ne adanse ewu mu.

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhyehyɛmu: