Allahın ucalığı

Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir