əl-Fatihə surəsi və cüz Əmmənin Azərbaycan dilinə tərcüməsi

Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir