Əhli-beyt və səhabələr sevgi və qohumluq əlaqələri

Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Əli ibn Həməd ət-Təmimi

Tərcümə: Əlixan Musayev

Qısa izah

Ərəb dilindən tərcümə etdiyimiz “Əhli-beyt və səhabələr sevgi və qohumluq əlaqələri” adlı bu kitabda, 24 qeyd zikr edilmiş-dir. Bu qeyd¬lərdə gün kimi aydın sübutlar və əsli olan dəlillər var ki, əhli-beyt ilə səhabələr, Uca Allahın: “öz arala¬rın¬da mərhəmət-lidirlər” ayəsində buyurduğu kimi meh¬riban olmuşlar.

Download
Mülahizəni göndər