Peyğəmbərin gündəlik sünnə əməlləri və zikrləri

Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir