Ayələrin nazil olma səbəblərindən Səhih Müsnəd

نبذة مختصرة

Müəllif bu kitabda Qurandakı bəzi ayələrin nazil olma səbəbindən bəhs edən səhih hədisləri cəm etmişdir

Download
رأيك يهمنا