Vasitiyyə əqidəsi

Təlif (əsər və ya məqalə yazma) :

Qısa izah

Müsəlman bacı və qardaşlarım!
Hər bir müsəlmana Allahın adları və sifətləri barəsində düzgün etiqad sahibi olması olduqca zəruridir.
Çünku burada Allahın gözəl adları və sifətlərindən söz gedir.
Elə müsəlmanlar var ki, bu mövzuda batil etiqadlara uyaraq Allah barəsində pis zənnə qapılırlar.
Sizə təqdim edilən "Vasitiyyə Əqidəsi" bu mövzuda yazılıan ən mühim əsərlərdən birisidir.
Hamıya bu kitabı oxumağı tövsiyə edirəm.

İlahiyyatçı:
Yaşar Qurbanov

Download
Mülahizəni göndər

Mənbələr:

Kateqoriyalar: