Namazın qılınış forması

Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir