Walandaw : chariya Boyorow kan - 2

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walandaw: chariya Boyorow kan"2": chariya Tayoro Folo , Kurane Ani Akabakow .

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na