Basiki baliya sababou mi nanaye

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

Nienfoli suruman

• Silameya ye magodomike basikila • Basiki baliya sababou mi nanaye • bodaye silameyaye.

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na