Basiki baliya sababou mi nanaye

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

Nienfoli suruman

• Silameya ye magodomike basikila • Basiki baliya sababou mi nanaye • bodaye silameyaye.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: