Sunkalo wadjulu sikiw 01

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbla, sunkalo fusamatiyaw, kurana kalan fusamantiya sunkalo la, yumaya fusamantiya sunkalo la, sarakati boli fusamantiya sukalo la.

Download

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na