Suun Fusamantiya Dow "2"

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinbila, Ni Moko mi ye suunkalo suun Limaniya Ni Bardji gnini kama Oka djurumuw Be yafa…

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: