Walandaw kilayoro

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Basiki ani Hakili siki Nemaw ani Anafaw , Lahuli Basiki ani Hakili siki Tankali kan, Basiki Baliya torow, Dinewere Mokow Bara Niokonya Tiokow…

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Djanto beke barakede na silame du kono, silame du be yoro djanyan kabo dja djukuw fileli ma, silame du be don ni aka silameya ye, silame du be kolochili ke dani tiokoya la.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yimbla, silameya chariyaw be labato silame du kono, silame du be djanto denw lamoli la, ani ka lamo ke maloya kan, ani sutara, ani niakami baliya tiew la, silame du be sinsi allah niesiraya kan, dutiki te sokola kabo aka dudenw ma.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  • Silameya ye magodomike basikila • Basiki baliya sababou mi nanaye • bodaye silameyaye.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na