Walandaw kilayoro

  • Bamanan

    MP4

    bayelemali : Muhamad Diarra

    Selibaka dow ka fili,filiw seli kibariw la, filiw seli lamakaw la, filiw seli kumakanw na, filiw seli djosenw na ani a sunnaw na.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na