Walandaw kilayoro

Seli don

ni be djate sebe furaw la kumaba dow ye dien kanw na, alagnini ye seli don kitiw ani a ladabuw kan 25 ni ko la

fenw djate: 1

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na