• Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Idalane tanka, dusukun ye valise ye asokolan ye dabara ye, akile ye ninku ye, ika kundo mara.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, silameya be lachulike kata djoko niuma man, kerefe kumaw kololo fitina wati ,n`ee ka bana dow: moko korofo, galontike,namima ya, kuma kuntiyew.

gafe fura : 1 - kabo : 1