Walandaw kilayoro

 • MP3

  walanda di baka : Ousmane Solihou Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Silameya ye Allah dine Ani A tabolo Ani A layini ye Allah ko ye, Hadama denya Dine Do, Silameya Be Nafolo Ni Bokolo Ni Hakili kolochi, Bakurumbaya Dine Do.

 • video-shot

  MP4

  Ni wadjouli bayelemala chinois kan na, Acheik Abourahmane Djarine be niefolike silameya daliluya dow la min be silameya dina tien tikiya, Silameya dina ba

 • PDF

  Ni ye gninikaliye min djabi la acheick Mouhamad solih al mundjid - allah ka kolosi - a kolo ye : Mouna silamew baa miri ko o ka dina deye tien dina ye, yala dakaneya sababu be o bolo wa?

 • Silameya gnoumayaz azribidjani kan

  PDF

  ni gafe be ladjeli ke simalameya gnoumaya dow walawala lila

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na