Walandaw kilayoro

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Silameya ye Allah dine Ani A tabolo Ani A layini ye Allah ko ye, Hadama denya Dine Do, Silameya Be Nafolo Ni Bokolo Ni Hakili kolochi, Bakurumbaya Dine Do.

 • chiniwa kan

  MP4

  Ni wadjouli bayelemala chinois kan na, Acheik Abourahmane Djarine be niefolike silameya daliluya dow la min be silameya dina tien tikiya, Silameya dina ba

 • turiki kan

  PDF

  Ni ye gninikaliye min djabi la acheick Mouhamad solih al mundjid - allah ka kolosi - a kolo ye : Mouna silamew baa miri ko o ka dina deye tien dina ye, yala dakaneya sababu be o bolo wa?

 • Arabu kan

  MP3

  silameya Fusamantiya ani Aka Makotoli : walanda Niuman Abe Niefoli ke silameya Fusamantiyaw ani Aka Makotoliw la

 • azribidjani kan

  PDF

  ni gafe be ladjeli ke simalameya gnoumaya dow walawala lila

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na