• Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sarakanan "5": sarakanan Beke Minye ani Abeke Mina saratiw …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sarakanan "4": sarakanan kela ka saratiw …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sarakanan "3": Tiokoya Ni Kuma ye Ani sebeni ye Ani Tamasere ye …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Sarakanan kan"2": Sarakanan Noniyaw, ani Sarakanan djosenw…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Sarakanan kan "1": sarakanan kakon silameya Nien ani silameya kono, sarakanan Nienfoli, sarakanan kurane ani Hadissa kono .

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Wakifu Nienfoli ani akiti kurane ni Hadissa kono … Donibakaw ka kuma Wakifu Noniyaw kan … Donibakaw ka kuma Wakifu Noniyaw kan ani akiti kan …

gafe fura : 1 - kabo : 1