• Bamanan

    MP3

    walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

    Kana konlon dafiri iye konlaon mi dji mi, allah niesiran ya tamaserew: maloya allah ma doko ni banke la, djoko niumaya, fonisiriya, anka miri watibe: allah bato la ani saya la, anka gnina : anka niuma ya mokow ye, mokow ka djukuman ana, kuma be iko fura.

gafe fura : 1 - kabo : 1