Silameya kere kere li ko

dine kuna funi di baka :

bayelemali:

lasekini:

الناشر:

Nienfoli suruman

Ni ye gninikaliye min djabi la acheick Mouhamad solih al mundjid - allah ka kolosi - a kolo ye : Mouna silamew baa miri ko o ka dina deye tien dina ye, yala dakaneya sababu be o bolo wa?

Download

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na