Maloya

Maloya

walanda di baka : Abdoulaye Koita

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Nienbila, Maloya Lagnini, Miniw Mankoutoura ni Maloya ye, Malo Baliya Tamaserew.

Anw makobe i ka hakili nan na