Doni Blon (Ahmad baba 1)

walanda di baka : Ahmad Bolly

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinmbla, Niefoli suruma Mali donibakaw ka yanamaya kan, Ahmad baba bankeni, aka Nianamaya Maroc, aka kaso lado, aka moko kalan Markchu.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: