Doni Blon (Ahmad baba 3)

walanda di baka : Ahmad Bolly

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Ahmad baba ka kumakan doni yini tiokoya kan aka wati la, donibakaw ka kuma (mudawanadu kubura) kitabu tiki ko la, (muktasoru kalilu) kitabu wala walaliw, ahmad baba ka wala walaliw (muktasoru kalilu) gafe kunkan.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: