Polaganje računa i vaga na kojoj će se mjeriti djela

Opis

U ovom članku autor nam izlaže kako će se odvijati suđenje, o čemu će ljudi biti pitani uopšteno, u čemu će se najprije presuditi kad su u pitanju međuljudski odnosi, i šta će se vagati na mizanu, šta će biti sa djelima nevjernika, a šta sa djecom muslimana i nevjernika.

Download

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje