Полагање рачуна и вагање дела на Судњем Дану

Опис

У овом чланку познати учењак нам излаже следеће:
- како ће се одвијати суђење људима на Судњем дану,
- о чему ће људи бити питани уопштено,
- шта ће се прво пресудити кад су у питању међуљудски односи,
- шта ће се вагати на ваги дела, шта ће бити са делима неверника,
- шта ће бити децом муслимана и неверника.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  Полагање рачуна на Судњем Дану

  ]Српски – Serbian – صربي [

  Мухаммед б. Ибрахим б. Абдуллах Ет-Тувејџири

  Превод: Сенад Мухић

  Обрада и ревизија: Фејзо Радончић

  Ревизија: Љубица Јовановић

  2014 - 1435

  ﴿ الحساب والميزان ﴾

  « باللغة الصربية »

  محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة: فيزو رادونشيش

  مراجعة: ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2014 - 1435

  Полагање рачуна на Судњем дану


  Полагање рачуна значи стајање људи пред Узвишеним Богом, како би их Он упознао са њиховим делима и сразмерно тим делима их наградио или казнио. Једно добро дело ће се вредновати од десет до седам стотина пута, па и више од тога, док ће се свако лоше дело рачунати само као једно.


  Начин узимања књиге у којој су записана дела


  Сваком човеку ће се дати у руке књига његових добрих и лоших поступака и онај коме књига буде дата у десну руку биће међу срећницима, а онај ко књигу добије у леву руку иза леђа, биће несрећник.
  Узвишени Бог каже:

  Ти ћеш, о човече, који се много трудиш, труд свој пред Господаром својим наћи: онај коме буде књига његова у десну руку његову дата лахко ће рачун положити и својима ће се радостан вратити; а онај коме буде књига његова иза леђа његових дата пропаст ће призивати у огњу ће горети. (Кур'ан, поглавље Ел-Иншикак, 6-12.)

  Такође каже:

  А онај коме се да књига у леву руку његову рећи ће: „Камо среће да ми књига моја ни дата није и да ни сазнао нисам за обрачун свој! Камо среће да ме је смрт докрајчила. (Кур'ан, поглавље Ел-Хакка, 25-27.)

  О чему ће људи бити питани на Судњем дану?

  Људи ће биће питани о својим речима, делима, иметку и о свему што је за њих везано. О овој теми имамо неколико ајета и хадиса:

  1. Не поводи се за оним што не знаш! И слух, и вид, и разум, за све то ће се, заиста, одговарати. (Кур'ан, поглавље Ел-Исра, 36.)

  2. А на Дан кад их Он позове и упита: Где су они које сте Мени равним сматрали?

  (Кур'ан, поглавље Ел-Касас, 62.)

  3. А на Дан кад их Он позове и упита: Шта сте посланицима одговорили?

  (Кур'ан, поглавље Ел-Касас, 65.)

  4. И тако Ми Господара твога, њих ћемо све на одговорност позвати за оно што су радили! (Кур'ан, поглавље Ел-Хиџр, 92-93.)

  5. И испуњавајте обавезу, јер ће се за обавезу, заиста одговарати!

  (Кур'ан, поглавље Ел-Исра, 34.)

  6. Затим ћете тога дана за сладак живот бити питани сигурно!

  (Кур'ан, поглавље Ет- Текасур, 8.)

  7. Изложићемо им, поуздано, све што о њима знамо, јер Ми нисмо одсутни били.

  (Кур'ан, поглавље Ел-Е'араф, 6-7.)

  8. Преноси Ебу Берзе Ел-Еслеми, нека је Бог задовољан са њим, да је Посланик, мир над њим, рекао: „Неће се човекова стопала помаћи на Судњем дану док не буде упитан за четворо: у шта је живот провео, да ли се по знању владао и на који начин је зарадио иметак и како га је потрошио и у шта је тело користио!“[1]


  Начин полагања рачуна


  Када је у питању полагање рачуна, постоје две скупине:

  Прва скупина: Верници који ће рачун лако положити а дела ће им бити само представљена, а разлог томе јесте показивање Божије милости и доброте према њима јер им је грехе опростио.

  Аиша, преноси да је Божији Посланик, мир над њим, рекао: „Ко год буде испитиван биће и кажњен.“ Аиша га је упитала: 'Зар Бог није рекао: Онај коме буде књига његова у десну руку дата, лако ће рачун положити.

  (Кур'ан, поглавље Ел-Иншикак,7-8.)

  Посланик је одговорио: 'То је само излагање дела, а нема никога ко ће на Судњем дану бити детаљно испитиван, а да неће бити кажњен.'“[2]

  Ибн Омер преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Верник ће се приближити Богу на Судњем дану и биће прекривен потврђујући да је чинио грехе. Господар ће га упитати: 'Да ли знаш (да си тај грех починио)?' Одговориће: 'Знам Господару.' Бог ће тада казати: 'Ја сам ти грехе сакрио на оном свету, а сада ти их опраштам.' И биће му уручени листови његових добрих дела.

  А у вези лицемера биће речено пред свим створењима: 'Ови су лагали на Узвишеног Бога.'“[3]


  Друга: Неверници који ће тешко рачун положити а биће питани за сваки и мали и велики грех. Ако приликом полагања рачуна буду истину говорили биће питани за то, а ако покушају да слажу или да прекрију истину уста ће им бити запечаћена, а делови тијела ће им проговорити.

  Узвишени каже:

  Данас ћемо им уста запечатити, њихове руке ће Нам говорити, а ноге њихове ће о ономе што су радили сведочити.

  (Кур'ан, поглавље Јасин, 65.)

  Полагање рачуна везано за народе и заједнице


  1. Сви ће полагати рачун на Судњем дану, осим седамдесет хиљада људи из овог народа који ће ући у Рај без полагања рачуна и без било какве казне.
  2. Неверници ће полагати рачун и биће им изложена сва њихова дела како би што више били осрамоћени. Они неће имати исту казну, а јачина казне ће им зависити од величине греха. Ко буде чинио добра дела од неверника то ће му бити на овом свету враћено у виду здравља, иметка и лагодног живота, а на будућем свету ће бити кажњен ватром.
  3. Први народ који ће полагати рачун на Судњем дану је народ Мухаммеда, мир над њим, а прво појединачно дело за које ће човек бити питан је намаз- клањање Богу (молитва). Уколико намаз буде исправан биће исправна и остала дела, а уколико он буде неисправан и остала дела неће бити исправна. А прво за што ће бити суђено у међуљудским односима јесте крв и животи.

  Енес преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „Заиста Узвишени Бог неће учинити никакву неправду искреном вернику за добро дело које је урадио. Даће му добро на овом свету и наградиће га на будућем свету. А неверник ће бити за своја добра дела награђен на овом свету, али кад дође на будућем свету, неће имати ни једно добро дело за које би могла да му се да награда.“[4]

  Вагање дела на Судњем дану

  На Судњем дану ће бити постављене прецизне ваге које ће служити за полагање рачуна. Сви ће људи појединачно долазити како би положили рачун пред својим Господарем Који ће их питати о њиховим делима.

  Након што буде окончано са полагањем рачуна, почеће се са вагањем дела на стварној ваги која има два таса.


  О томе Узвишени Бог каже:

  1. Ми ћемо на Судњем дану исправне терезије (ваге) поставити, па се никоме криво неће учинити; ако нешто буде тешко колико зрно горушице, Ми ћемо за то казнити или наградити. А доста је то што ћемо Ми рачуне испитивати. (Кур'ан, поглавље Ел-Енбија, 47.)


  2. Мерење тога дана биће праведно: они чија добра дела превагну, они ће шта желе постићи; а они чија добра дела буду лака, они ће, зато што доказе Наше нису признавали, страдати.

  (Кур'ан, поглавље Ел-Е'араф, 8-9.)


  3. Онај у кога његова дела буду тешка – у угодном животу ће живети, а онај у кога његова дела буду лака – боравиште ће му бездан бити. А знаш ли ти шта ће то бити? – Ватра ужарена!

  (Кур'ан, поглавље Ел-Кари'а, 6-11.)

  Начин вагања дела


  На Судњем дану ће се вагати и добра и лоша дела, па онај чија добра дела превагну успео је, а онај чија лоша дела превагну пропао је. На вагу ће се, због потпуне правде, стављати човек, његова дела и књига његових дела. Најтеже на Судњем дану што ће се ставити на вагу је лепо понашање.

  Узвишени Бог каже:

  Мерење тога дана биће праведно: они чија добра дела превагну, они ће шта желе постићи; а они чија добра дела буду лака, они ће, зато што доказе Наше нису признавали, страдати.

  (Кур'ан, поглавље Ел-Е'араф, 8-9)

  Ебу Хурејре преноси да је Посланик, мир над њим, казао: „На Судњи дан ће доћи огроман и дебео човек, а он код Бога неће вредети ни колико крило комарца. Учите ако желите речи Бога: И на Судњем дану им никакав значај нећемо дати.“[5]

  Пропис дела неверника на Судњем дану


  Дела неверника и лицемера неће бити примљена јер је један од услова примања дела да његов починилац буде верник. Дела неверника су налик на пепео који вихор у олујном дану разнесе.

  Биће повикано пред свим створењима: „Ови су лагали на Узвишеног Бога.“

  О њиховом стању Узвишени каже:

  1. Има ли неправедније од онога који о Аллаху измишља лажи? Они ће пред Господара свога бити доведени, а сведоци ће рећи: Ови су измишљали лажи о Господару своме! Нека Аллахово проклетство стигне многобошце. (Кур'ан, поглавље Худ, 18.)


  2. Дела неверника у Господара њихова налик су на пепео који вихор у олујном дану разнесе; неће моћи очекивати никакву награду за дела која су учинили, то ће тешка пропаст бити!

  (Кур'ан, поглавље Ибрахим, 18.)

  3. Онога Дана када угледају мелеке (анђеле), грешници се неће радовати и узвикнуће: Сачувај нас Боже! И Ми ћемо приступити делима њиховим која су учинили и у прах и пепео ћемо их претворити. (Кур'ан, поглавље Ел-Фуркан, 22-23.)

  Гледање у дела


  Сваком човеку ће бити показана његова дела, била мала или велика, добра или лоша. Узвишени каже: Тог Дана ће се људи одвојено појавити да им се покажу дела њихова; онај ко буде урадио колико трун добра – видеће га, а онај ко буде урадио колико трун зла – видеће га.

  (Кур'ан, поглавље Ез-Зелзеле, 6-8.)


  Прописи деце на Судњем дану


  Деца верника ће као и пунолетни верници ући у Раји биће у облику Адама[6], мир над њим, а такав ће случај бити и са децом неверника и многобожаца. Засниваће брачне везе као и одрасли, јер ће им Бог из Своје милости и доброте то подарити.

  У Рају нема неожењених и неудатих и свако ко се на овоме свету не буде оженио или удао то ће учинити у Рају.

  Узвишени Бог каже:

  Становници Раја уживаће тога дана у благодатима весели и радосни, они и жене њихове биће у хладовини на украшеним диванима наслоњени. (Кур'ан, поглавље Јасин, 55-56.)

  [1]Хадис, бележи Тирмизи, бр. 2417., и Дарими, бр. 543.

  [2] Хадис, бележи Бухарија, 6537., и Муслим, бр. 2876.

  [3] Хадис, бележи Бухарија, 2441., и Муслим, бр. 2876.

  [4] Хадис, бележи Муслим, бр. 2808.

  [5] Хадис, бележи Бухарија, 4729., и Муслим, бр. 2785.

  [6] Први човек Адам, мир над њим, човек најлепшег изгледа и лица. (оп.рев.)

  Научне категорије.: