Opis Džehennema

Opis

Draga moja braćo, Uzvišeni Allah upozorava nas u Svojoj Knjizi na Džehennem. Obavještava nas o džehennemskim patnjama i kaznama od kojih se utrobe cijepaju i srca pucaju. Međutim, sve to Svevišnji Allah čini iz milosti prema nama kako bismo povećali oprez i strah od Džehennema i udaljili se od djela koja vode ka njemu.
Pročitajte neke od šerijatskih tekstova iz Allahove Knjige i sunneta Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o džehennemskim patnjama, kako biste uzeli pouku iz svega toga, povratili se svome Gospodaru, bili Mu predani i pokorni, prije negoli dođe kazna kada sigurno nećete imati pomagača!

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: