Propis dijeljena mesa kurbana van harema

Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis djeljenja mesa kurbana koje kolju hadžije, spominjući da postoje tri vrste kurbana koje kolju hadžije, a to su: kurbani koji su vezani za obrede hadždža, kurbani koji se kolju zbog zakletve i kurbani koje kolju hadžije koji su spriječeni da upotpune obrede hadždža. Zatim pojašnjva propis djeljenja mesa za svaku od ovih vrsta.

Vaše mišljenje