Tegobe pozivanja na pravi put

Opis

Islam je uzvišena i istinska vjera, pa tako i poziv i put u tu vjeru je uzvišen i istina, ali je prekriven poteškoćama, kao i Džennet. Poslušajte u ovom predavanju nekoliko primjera o poteškoćama na pri pozivanju na pravi put, na koje je nailazio najbolji i najbogobojazniji Allahov rob, koji je ikada hodio Zemljom, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: