Mudrost u misionarstvu

Opis

U ovom audio predavanju daija govori o stvari koju svaki musliman treba da ima kod sebe, a posebno daije, a to je mudrost prilikom pozivanja ljudi da prihvate islam, ili da praktikuju njegove propise.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: