Islamski stav o snovima

Predavač : Halil Makić

Revizija: Sedad Mandžuka

Opis

Saznajte u ovom audio predavanju kakav je stav islama po pitanju snova, njihovog tumačenja i utjecaja na čovjekov život.

Vaše mišljenje