Islamski stav o kupoprodaji mushafa

Opis

Pitanje: Kakvo je gledište islama prema kupoprodaji mushafa?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Islamski stav o kupoprodaji mushafa

  حكم الاتجار بالمصاحف

  <بوسني - Bosanski – Bosnian>

  Stalna komisija za fetve

  اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء

  —™

  Prijevod: Senad Muhić

  Revizor: Ersan Grahovac

  ترجمة: سناد موهيتش

  مراجعة: أرسان غراهوفاتس

  Islamski stav o kupoprodaji mushafa

  Pitanje: Kakvo je gledište islama prema kupoprodaji mushafa?

  Odgovor: Hvala Allahu. Kupoprodaja mushafa je sa islamskog stanovišta legitiman postupak, jer se na taj način ljudi potpomažu u dobru i lakšim putem dolaze do posjedovanja mushafa. Pored toga, ovo je jedan od načina očuvanja Kur'ana i olakšavanja onima koji žele da ga čitaju gledajući, te dostavljanja i uspostave dokaza među ljudima.

  Fetva: Stalna komsija za fetve u KSA, 13/47.