Islamski stav o kupoprodaji mushafa

Opis

Pitanje: Kakvo je gledište islama prema kupoprodaji mushafa?

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje