Prepreke između roba i Allaha

Opis

Vjernik se svojim djelima nastoji približiti Allahu, subhanehu ve te’ala. Međutim, često ne razmišlja i zaboravlja da između njega i Allaha uzvišenog mogu postojati prepreke koje spriječavanju da ta njegova djela budu primljena. Koje su to prepreke, saznajte u ovom audio predavanju.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu