Dawa u islamu

Opis

Dawa ka Allahu je najbolji posao i od najboljih djela. Dawa je bila glavna obaveza svih poslanika i vjerovjesnika, a danas je osnova svakog ko želi da poziva druge i upućuje u islam. Allah Uzvišeni je rekao da oni koji pozivaju u islam najljepše govore.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: