Naš odnos spram Kur’ana

Opis

Poslušajte u ovom audio predavanju kakav odnos vjernika spram njegovog Gospodara i Knjige koju je kao milost i uputu svjetovima poslao, treba da bude.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu