Nacionalizam

Opis

Daija u ovom audio predavanju objašnjava kako ispravno shvatiti pojmove kao što su nacija, nacionalnost i nacionalizam, te stav Šerijata spram ovih pojmova.

Naučna klasifikacija:

Vaše mišljenje