Oživljavanje sunneta

Opis

Allah Uzvišeni u Kur’anu kaže: „Reci: "Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!" – A Allah prašta i samilostan je“. U ovom predavanju daija nas podstiče na obaveznost slijeđenja i rada po sunnetu Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu