Pravednost

Opis

Uzvišeni Stvoritelj, Allah, tebareke ve ta’ala, naredio je čovjeku, strogom obavezom da bude pravedan. Na pravdi sagradio je nebesa i Zemlju, na pravdi objavio je Svoju vjeru, na pravdi sudiće ljudima na Dan velikog skupa. Pravda je princip koji je temelj islama.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu