Pravednost

Opis

Uzvišeni Stvoritelj, Allah, tebareke ve ta’ala, naredio je čovjeku, strogom obavezom da bude pravedan. Na pravdi sagradio je nebesa i Zemlju, na pravdi objavio je Svoju vjeru, na pravdi sudiće ljudima na Dan velikog skupa. Pravda je princip koji je temelj islama.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Naučna klasifikacija: