Opis

U ovom audio predavanju daija spominje nekoliko bitnih stvari koje se tiču sadašnjice, a i budućnosti muslimana, i ponosa koji pripada vjernicima.

Vaše mišljenje