Šta znači mudro pozivanje u Allahovu vjeru ?

Opis

U ovom audio klipu daija objašnjava šta znači mudro pozivanje u Allahovu vjeru?

Vaše mišljenje