Opis

Ovaj audio klip objašnjava propis spolnog odnosa sa ženom u toku mjesečnog ciklusa, spominjući stavove i dokaze islamske uleme. Zatim objašnjava propis osobe koja namjerno ima odnos sa ženom u toku mjesečnog cikusa i da li je njemu obavezan otukup za taj postupak ili ne? Takođe spominje stvari koje su dozvoljene mužu da radi sa svojom ženom u tom periodu.

Vaše mišljenje