Propis spolnog odnosa sa suprugom za vrijeme posta bez ejakulacije

Vaše mišljenje