Propis spolnog odnosa sa suprugom za vrijeme posta bez ejakulacije

Opis

Pitanje: Koji je propis onoga ko spava sa suprugom za vrijeme posta bez ejakulacijom? A koji je propis supruge koja je pristupila tome aktu iz ne znanja?

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Propis spolnog odnosa sa suprugom za vrijeme posta bez ejakulacije

  رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال

  < اللغة البوسنية >

  Muhammed ibn Salih el-Usejmin

  محمد بن صالح العثيمين

  —™

  Prijevod: Ervin Sinanović

  Revizija: Begija Sinanović, Ersan Grahovac

  ترجمة: أروين سنانوفيتش

  مراجعة: بقية سنانوفيتش، أرسان غراهوفاتس

  Propis spolnog odnosa sa suprugom za vrijeme posta bez ejakulacije

  Pitanje: Koji je propis onoga ko spava sa suprugom za vrijeme posta bez ejakulacijom? A koji je propis supruge koja je pristupila tome aktu iz neznanja?

  Odgovor: Zahvala pripada Allahu;

  Onome ko spolno opći u toku ramazanskog posta propisana je posebna iskupnina,
  oslobađenje roba, ako ne bude u mogućnosti da oslobodi roba onda će postiti dva mjeseca uzastopno, a ako nije ni to u mogućnosti nahranit će šezdeset siromaha.

  Ovaj propis se isto veže za ženu, ako bi bila ona zadovoljna da sa njom spava čovjek za vrijema posta. Ne biva griješna ako je suprug prisili na polni akt i nije obavezna da plati iskup. Ako bi bili supružnici musafiri – putnici ne bivaju griješni, nisu obavezni da izvrše iskup, a također, ne moraju se taj dan suzdržavati od prohtjeva i nagona, jedino što su obavezni za taj dan jeste da taj dan naposte, jer post nije obavezan putniku. Također, prekidanje posta radi prijeke zdrastvene potrebe ne biva griješan, jer se čupa od onoga što mu može ugroziti život, ako bi čovjek spavao sa ženom nakon što bi prekinuo post radi prijeke potrebe, neće biti griješan i niti će izvršiti iskup radi polnog općenja, jer u tome momentu ne uzima propis postača.

  Propis onoga ko je polno općio za vrijeme posta, a post mu je obavezan svrstava se u jednu od ovih pet kategorija:

  1. grijeh

  2. kvarenje posta

  3. obaveza čekanja iftara

  4. obaveza napaštanja

  5. obaveza iskupa

  Dokaz iskupa je hadis od Ebu-Hurejre, u kojem se spominje ashab da je polno općio sa suprugom za vrijeme posta. Bio je siromašan i nije bio u mogućnost da oslobodi roba, također, nije našao snagu da posti dva mjeseca uzastopno, a također, zbog siromaštva nije mogao da nahrani šezdest siromaha, i nije bio obavezan da izvrši pomenuti iskup, jer Allaha ne opterećuje čovjeka preko njegove mogućnosti, ili zbog njegove hromosti, ili zdrastvenih problema. Nema razlike između onoga koji ejakulira ili ne prilikom stupanja u polni akt sa suprugom, dok postoji razlika između onoga ko ejakulira bez polnog općenja u tome da nije obavezan učini iskup, ali biva griješan i obavezan je da taj dan isposti do kraja i da ga naposti.

  Izvor:

  Islam PiO - www.islamqa.info

  Naučna klasifikacija: