Posti ali je lijen po pitanju namaza

Opis

Neki mladići, da ih Allah uputi, su lijeni po pitanju namaza u ramazanu i mimo ramazana, ali vode brigu o postu ramazana i podnose žeđ i glad, pa sa čime ih savjetujte i kakav je propis njihova posta?

Vaše mišljenje