Bitnost komunikacije sa ulemom i daijama te opasnost tekfira

Opis

Ovaj audio klip objašnjava bitnost islamskih učenjaka po čovjeka i društvo u kojem živi. Zatim spominje greške pojedinih muslimana po pitanju odnosa prema učenim ljudima, i objašnjava koban utjecaj tih grešaka na vjeru čovjeka i društvo u kojem živi, osvrćući se prvenstveno na tekfir muslimana od strane običnih ljudi.

Vaše mišljenje