Propis klanjanja dva rekata pri ulasku u džamiju

Opis

U ovom audio klipu se objašnjava propis klanjanja dva rekata opće nafile nakon ulaska u džamiju, spominjući stavove i dokaze islamske uleme po tom pitanju, kao i način i razlog klanjanja ta dva rekata.

Vaše mišljenje